Informasjonsbrosjyre fra Fet Lions Club

Informasjonsbrosjyre fra Fet Lions Club

Publisert av Dag Thomassen den 02.01.21.

FET LIONS CLUB ble stiftet i 1987. Medlemstallet har de siste årene vært 25-30, og vi har medlemmer av begge kjønn. Medlemmene har forskjellig bakgrunn når det gjelder utdannelse og yrkeserfaring.

Med mottoet «Til tjeneste» gjør Lions en aktiv innsats i samfunnet og hjelper der det er behov. Vi har tre målgrupper for vår støtte: barn og unge, funksjonshemmede og eldre.

FET LIONS CLUB er del av en verdensomspennende humanitær organisasjon med 1,4 millioner medlemmer i 210 land. Den første Lionsklubben ble stiftet i USA i 1917. Den første klubben i Norge ble etablert i 1949. Det er nå 444 Lionsklubber i Norge med i alt 12000 medlemmer.

Lions er politisk og religiøst nøytralt.

 Hvert år støtter Fet Lions Club mange gode tiltak. Siden starten i 1987 har vi bidratt med til sammen rundt 2 millioner kroner til forskjellige tiltak. Det meste er brukt innen Fet. Eksempler på bidrag er:

  • støtte til innkjøp og drift av sykehjemsbussen
  • støtte til skolemusikken
  • støtte til Fallertun og Sørlitunet
  • matkasser til vanskeligstilte familier til jul

Vi arrangerer årlig hyggekveld for beboere og brukere på Pålsetunet bo- og servicesenter. Siste tilstelning hadde stor oppslutning med til sammen 70 personer. De siste par årene har vi invitert flyktninger med på tur med MS Øyeren, og i samarbeid med Lensemuseet arrangert grilling og fisking.

I anledning Lions 100-årsjubileum i 2017 bygget Fet Lions Club infotavlen som står i Fetsund, og vi har finansiert Hvalseterrunden som en gave til Fet-samfunnet i anledning vår lokale klubbs 30-årsjubileum.

Vi bruker av vår fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions gir dessuten muligheter for personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Den tredje mandagen hver måned, med unntak av juli, samles medlemmene til møte på Røde Korshuset «Ungdommen». Vi har ofte eksterne foredragsholdere, og noen ganger besøker vi bedrifter og organisasjoner i lokalsamfunnet.

ER DETTE NOE FOR DEG?

Ta kontakt, og vår samtale kan bli starten på noe som vil gi glede og nye opplevelser. Kontaktinfo finner du på fet.lions.no

Infobrosjyre-v-roy-2.pdf