Bjørn Lauritsen style=

Bjørn Lauritsen

President
Steinar Erik Aamodt style=

Steinar Erik Aamodt

Visepresident
Dag Thomassen style=

Dag Thomassen

Sekretær
Helge Vedeld style=

Helge Vedeld

Kasserer
Øyvind Steinar Lauritsen style=

Øyvind Steinar Lauritsen

Past president