LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

Publisert av Dag Thomassen den 08.04.21. Oppdatert 15.04.21.

Vi har mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».  Målsettingen er å gjøre barn og unge selvstendige og sikre på seg selv slik at de tar gode valg samtidig som de viser empati, har respekt og toleranse overfor andre, uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase eller religion.  For oss står det sentralt å kunne si «NEI TIL NARKOTIKA».

Fet Lions Club har hvert år solgt tulipaner til næringslivet og fra ulike stands i bygda.  Dette har gitt gode inntekter til MITT VALG, noe vi er svært takknemlige for.

Tulipanaksjonen, som så mye annet i 2020, kunne dessverre ikke gjennomføres på grunn av Corona-situasjonen og smitteverntiltak. Årets tulipanaksjon den 24. april blir gjennomført og tilpasset gjeldende smitteverntiltak. 

Ringerunden til næringslivet er nå gjennomført og responsen har vært meget bra.  Vi har solgt 984 tulipaner til næringslivet av de 1000 vi har bestilt. Trøgstad sparebank gir oss kr. 5.000,- til aksjonen, men de kan ikke motta tulipaner.  De har stor respekt for vårt engasjement, og de ønsket derfor å gi oss denne støtten.

Vi har ikke flere tulipaner å selge og vil ikke ha en stand i Fetsund sentrum, men hvis noen allikevel ønsker å støtte vårt holdningsskapende arbeid, kan dette gjørers ved å VIPPSE en sum til kode 99522 og merk betalingen med "Tulipanaksjonen".  Alle innkomne midler går uavkortet til holdningsskapende arbeid.

Les mer om MITT VALG på hjemmesiden: https://www.determittvalg.no/