Fet Lions Club støtter FIRST Lego League

Fet Lions Club støtter FIRST Lego League

Publisert av Dag Thomassen den 01.10.22.

FIRST Lego League er en internasjonal kunnskapskonkurranse som engasjerer over 670000 barn fra 110 land. Fra Norge deltar over 700 lag.

Årets oppgave dreier seg om energi - et dagsaktuelt og langvarig tema. Fra maskinene som beveger oss, elektronikken som forbinder oss, til måtene vi driver byer og tettsteder på: energi er en veldig viktig del av livet vårt. Har du lurt på hvor energi kommer fra? Hvordan den skapes? Hvordan den kommer til deg? Hvor mye du bruker?

I 8 uker fra 17. september skal lagene arbeide med innovasjon, forskning, teknologi, design og programmering. Det hele ender opp med en turnering 12. november der deltagerne presenterer hva de har opplevd og oppnådd!

Lillestrøm kommune har i år invitert alle elever i tredje klasse til å delta i konkurransen.

Hovinhøgda skole deltar i tillegg med 4 lag fra femte klasse. Fet Lions Club bidrar med påmeldingsavgift og utstyret som trengs. 

Alle skolene i Fet har fått tilbud om støtte for å delta.

Gjennom konkurransen blir elevene kjent med FIRST Lego Leagues kjerneverdier. Disse verdiene er basis for lagarbeidet. De er grunnlaget for samarbeid, respekt og inkludering. Elevene skal selv vurdere hvordan verdiene har påvirket arbeidet i laget.

FIRST LEGO Leagues kjerneverdier er:

Oppdagelse:   Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon
:    Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning:   Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering:   Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
Lagarbeid:     Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro:             Vi har det gøy!

Årets robotkonkurranse handler om å samle energienheter fra ulike energikilder rundt på robotbanen og fordele dem der energien forbrukes. Laget får poeng for å frigjøre energienheter fra installasjonene og for å levere energienheter til målområder. 

I oppgaven inngår å bygge og programmere en egen LEGO-robot som skal løse oppdragene på robotbanen. Det må tenkes strategisk og prøve å få mange poeng som mulig i hver 2,5 minutters robotkamp.