Tor D. style=

Tor D.

President
Jørn style=

Jørn

Visepresident
Dag Thomassen style=

Dag Thomassen

Sekretær
Helge Vedeld style=

Helge Vedeld

Kasserer
Steinar Erik Aamodt style=

Steinar Erik Aamodt

Past president