Informasjonsbrosjyre fra Fet Lions Club

Informasjonsbrosjyre fra Fet Lions Club

Publisert av Dag Thomassen den 01.01.21. Oppdatert 28.05.21.

FET LIONS CLUB ble stiftet i 1987. Vi er pr. april 2021 19 medlemmer. Medlemskapet er åpent for begge kjønn. Medlemmene har forskjellig bakgrunn når det gjelder utdannelse og yrkeserfaring. Lions er politisk og religiøst nøytralt.

Med mottoet «Til tjeneste» gjør Lions en aktiv innsats i samfunnet og hjelper der det er behov.

Vi har tre målgrupper for vår støtte: barn og unge, funksjonshemmede og eldre.

FET LIONS CLUB er del av en verdensomspennende humanitær organisasjon med 1,4 millioner medlemmer i over 200 land. I Norge er det 12000 medlemmer i 475 Lionsklubber.

 Hvert år støtter Fet Lions Club mange gode tiltak. Siden starten i 1987 har vi etter dagens kroneverdi totalt bidratt med ca.  5,4 millioner kroner til forskjellige tiltak. Det meste er brukt i Fet.

Eksempler på lokale bidrag er:

  • bidratt med finansiering av innkjøp og årlig drift av    sykehjemsbussen
  • støtte til musikkorps
  • støtte til Fallertun og Sørlitunet
  • matkasser til vanskeligstilte familier til jul i samarbeid med Røde Kors og Spenst Fetsund.
  • gitt bort flere hjertestartere
  • bidratt med finansiering av lysløypa i Fet Skiklubb
  • fest for beboere på Pålsetunet Bo og Servicesenter.

I anledning Lions 100-årsjubileum i 2017 bygget Fet Lions Club infotavlen som står i Fetsund, og vi har finansiert Hvalseterrunden som en gave til Fet-samfunnet i anledning vår lokale klubbs 30-årsjubileum.

Vi bruker av vår fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions gir dessuten muligheter for personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Den tredje mandagen hver måned, med unntak av juli, samles medlemmene til møte på Røde Korshuset «Ungdommen». Vi har ofte eksterne foredragsholdere, og noen ganger besøker vi bedrifter og organisasjoner i lokalsamfunnet.

ER DETTE NOE FOR DEG?

Vi arbeider kontinuerlig for å styrke vår posisjon i bygdas bevissthet, og vårt håp er at denne folderen er et bidrag i denne kunnskapsformidlingen. Ta kontakt, og vår samtale kan bli starten på noe som vil gi glede og gi nye opplevelser.

Kontaktpersoner

Willy Johansen, tel. 906 66 582  

Øyvind Lauritsen, tel. 466 27 687

Roy Berg Pedersen, tel. 908 58 436