LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

Publisert av Dag Thomassen den 08.04.21. Oppdatert 01.10.22.

Vi har mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».  Målsettingen er å gjøre barn og unge selvstendige og sikre på seg selv slik at de tar gode valg samtidig som de viser empati, har respekt og toleranse overfor andre, uavhengig av kjønn, seksuell legning, rase eller religion.  For oss står det sentralt å kunne si «NEI TIL NARKOTIKA».

Fet Lions Club har hvert år solgt tulipaner til næringslivet og fra ulike stands i bygda.  Dette har gitt gode inntekter til MITT VALG, noe vi er svært takknemlige for. Årets ringerunde til næringslivet er nå gjennomført og responsen har vært meget bra. Takk for støtten.

Hvis noen ønsker å støtte vårt holdningsskapende arbeid, kan dette gjørers ved å VIPPSE til kode 99522. Merk betalingen med "Tulipanaksjonen".  Alle innkomne midler går uavkortet til holdningsskapende arbeid.

Les mer om MITT VALG på hjemmesiden: https://www.determittvalg.no/