LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

LIONS ÅRLIGE TULIPANAKSJON

08.04.21 17:51 av Dag Thomassen

Lionsklubbene i Norge selger hver år tulipaner siste lørdag i april. Inntektene fra salget går i sin helhet til å finansiere det holdningsskapende og forebyggende programmet «MITT VALG». Dette opplegget tilbys barnehager, skoler og idrettslag. Programmet benyttes i flere skoler i Fet. Her har Lions kurset lærere før programmet ble tatt i bruk.

Les mer